Asfaltmassa för lagningar
Tar bort smuts och alger
Skyddar eller färgförstärker.
Fogningsredskap
Håller materialen åtskilda.