Megasmart

Kan byggas antingen rak eller trappad bakåt.
Ca 80cm utan förstärkning (trappad), ca 1,5m hög med geonät.