Garden Wall

Keystone Garden Wall för lägre stödmurar.
Den är "lillebror" till Keystone Compac och lämpar sig bäst för stödmurar upp till
1 meters höjd. Den har precis som Compac det patenterade systemet med glasfiberpinnar som låser fast blocken.

Format & Färg

Normalblock 305x150x230mm

Toppsten     305x230x70mm

Färger: Grå , Grafit

Mursystemet består av flertalet olika stenar som avslut, topp halvsten och trappsten.

Dessa sättes samman med glasfiberstavar för en stark konstruktion. 

Pris

Normalsten Grå 44:-, Färgade 49:-/st