Kantsten

En viktig liten detalj för att hålla materialen
åtskilda. Sätter man den mot gräsmattan så
bör man lägga en liten marksten framför till
att köra gräsklipparhjulet på.

Format & Färg

Format: 
Trädgårdskantsten 500x250x50mm  Färg: Grå,Svart,Terrakotta
Basickantsten 600x270x70mm         Färg: Grå, Svart   

Basickantstenen kan även användas som toppsten på Basicmuren.

Pris

Pris: 500x250x50 Grå 30:- Svart 35:-

Basickantsten Grå 45:- Svart 50:-