Betongkant
Naturstenskant
Smalt alternativ
Entrétrappa i granit
Betong och naturstenstrappor